Нітросполуки – АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 18. АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 18.1. Нітросполуки

Нітросполуками називаються органічні речовини, в молекулах яких міститься нітрогрупа – NO2 біля атома вуглецю.

Їх можна розглядати як похідні вуглеводнів, які утворюються заміщенням атома водню на нітрогрупу. За числом нітрогруп розрізняють моно-, ди – і полінітросполуки.

Назви нітросполук утворюють від назв вихідних вуглеводнів з додаванням префікса нітрсь. Наприклад:

 Нітросполуки   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

src="/image/2/image500_0.jpg" class=""/>

Загальна формула цих сполук R-NO2.

Введення в органічну речовину нітрогрупи називається нітруванням. Його можна проводити різними способами. Нітрування ароматичних сполук легко здійснити дією суміші концентрованих нітратної і сульфатної кислот (перша – нітруючий агент, друга – водовідбираючий):

 Нітросполуки   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Тринітротолуол добре відомий як вибухова речовина. Вибухає лише від детонації. Горить кіптявим полум’ям без вибуху.

Нітрування насичених вуглеводнів проводять дією на вуглеводні розведеної нітратної кислоти при нагріванні

і підвищеному тиску (реакція М. І. Коновалова):

С6Н14 + HNO3 −> C6H13NO2 + Н2O.

Гексан Нітрогексан

Нітросполуки також часто добувають взаємодією алкілгалогенідів з нітритом аргентуму:

С3Н7l + AgNO2 -> C3H7NO2 + Agl.

Пропілйодид Нітропропан

При відновленні нітросполук утворюються аміни.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Нітросполуки – АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ - Довідник з хімії


Нітросполуки – АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ