Номенклатура спиртів – СПИРТИ Й ФЕНОЛИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

СПИРТИ Й ФЕНОЛИ

Номенклатура спиртів

Спирти також мають загальну назву – алканоли та алкоголі.

Правила складання назви спиртів грунтуються на правилах для алканів з деякими доповненнями:

1. Назва спиртів походить від назви відповідного алкану зміною суфікса – ан на – ол.

2. Оскільки існують спирти з однаковою кількістю атомів Карбону в молекулі, в яких ОН-група приєднана до різних атомів Карбону, то слід також

указувати положення гідроксильної групи (пропанол-1, пропанол-2, гексанол-3 тощо).

3. При складанні назв спиртів розгалуженої будови нумерацію карбонових атомів починають із того кінця, ближче до якого гідроксильна група, у назві спершу позначають місця відгалужень, а потім положення гідроксильної групи (2-метилпропанол-1, 3-метилбутанол-1 тощо). Таким чином, тут зберігається той самий принцип, що й у ненасичених сполуках.

Номенклатура багатоатомних спиртів майже не відрізняється від номенклатури одноатомних спиртів, окрім одного додаткового правила, пов’язаного з більшою кількістю гідроксильних груп: перед суфіксом – ол, що означає гідроксильну групу, у назві спирту вказують кількість цих груп. Окрім того, за традицією, двохатомні спирти також називають гліколями.

 Номенклатура спиртів   СПИРТИ Й ФЕНОЛИ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Номенклатура спиртів – СПИРТИ Й ФЕНОЛИ - Довідник з хімії


Номенклатура спиртів – СПИРТИ Й ФЕНОЛИ