Номінальний дохід

Номінальний дохід – 1) грошове вираження доходів без урахування купівельної сили грошей, рівня цін і темпів інфляції; 2) номінальний дохід на облігації і дохід на купон.
Номінальний дохід