Номінальний і реальний валовий національний продукт

Номінальний і реальний валовий національний продукт (ВНП) – номінальний (грошовий) ВНП – показник, який відображає поточні ціни без врахування інфляції і виражений у доларах за поточним курсом. Реальний ВНП – показник, відкоригований з урахуванням інфляції або дефляції, тобто зниження цін, і виражений у доларах за незмінним курсом. Інфляція і дефляція ускладнюють підрахунок валового національного продукту, оскільки він є грошовим, часовим і кількісним показником. Первинними даними, на основі яких розраховується ВНП, є показники загальних

продажів компаній, але ці показники одночасно відображають зміни як у кількості товарів, що виробляються, так і в рівні цін. Це означає, що на величину ВНП впливають зміни як фізичного обсягу всієї продукції, так і рівня цін. Але рівень життя людей залежить у першу чергу від кількості товарів, а не від їх ціни. При розрахунку показника ВНП на основі статистичної інформації із фінансових документів компаній протягом різних років отримуємо номінальний показник ВНП. У цьому випадку не можна однозначно
стверджувати, чим викликане збільшення номінального ВНП в тому чи іншому році – змінами обсягів виробництва чи коливанням цін. Проблема полягає в тому, щоб скоригувати грошовий (часовий, кількісний) показник так, щоб він точно відображав зміни фізичного обсягу або кількість одиниць продукції, а не коливання цін, 3 цією метою скорочується показник фізичного обсягу ВНП з урахуванням зростаючих цін і, навпаки, збільшується, коли ціни падають. Таким чином можна уявити ВНП у різні роки за умови, що ціни і курс долара незмінні.
Номінальний і реальний валовий національний продукт