Норма амортизації

Норма амортизації – відношення встановленої величини амортизаційних відрахувань за певний період до балансової вартості основних виробничих фондів, виражене у відсотках. З допомогою H. a. визначають частку вартості основних фондів, яка переноситься на продукцію, що виробляється. У такий спосіб накопичуються кошти в амортизаційному фонді, який використовується для відновлення основних фондів після їх фізичного зношення. H. a. встановлюється диференційовано за конкретними видами основних фондів у галузях залежно від умов їх експлуатації.

Річні H. a. окремих об’єктів основних засобів у різних країнах світу неоднакові. У США в 90-х XX ст. для будівель і споруд використовувалися H. a. 1,9-5,6%;для устаткування (крім автомобілів та устаткування в офісах) – 6,6-8,3%; для офісного устаткування – 35-33,3%. Загалом середня H. a. для устаткування становила 13,3%, а для будівель і споруд – 3,7%. У Німеччині така норма для виробничих будівель і споруд становила 4%, для виробничих машин і устаткування – 10, для комп’ютерів і конторського обладнання – 20, для автомобілів – 20- 25%. Водночас для виробничих будівель і споруд дозволяється застосовувати прискорені
H. a. в 10% у перші 4 роки їх використання, 5% – у наступні З роки і 2,5% – 18 наступних років. Стосовно машин і устаткування у перші 3 роки дозволяється потрійне збільшення H. a., житлового фонду – від 10 до 20% у перші 5-7 років і до 7% – у наступні 5 років. H. a. впливає на темпи оновлення основних фондів, а отже, на інтенсивність впровадження досягнень науки і техніки у виробництво. H. a. встановлюється й залежно від економічно ефективного і доцільного періоду використання основних виробничих фондів з урахуванням темпів їх фізичного та морального зношення. За посилення міжнародної конкуренції держава активно впливає на прискорення H. a. В Україні під час кризи в першій половині 90-х відбулося катастрофічне зменшення H. a.: з 10-12% (від рівня ВНП, що вважалося нормою) до 3-4%, що унеможливило навіть просте відтворення основних фондів, а показник їх зношення перевищував показник упровадження. Внаслідок цього та інших чинників фізичне зношування основних фондів у промисловості України у 90-х зросло з 60 до 70%, моральне – з 90 до 95%.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Норма амортизації - Економічний словник


Норма амортизації