Норми амортизації

Норми амортизації (нормы амортизации) – річний розмір амортизаційних відрахунків, виражений у відсотках до первісної вартості основних фондів.
Норми амортизації - Економічний словник


Норми амортизації