НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

Екологія – охорона природи

НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ – величина середньорічної продукції без компенсаційного запасу, який забезпечує підтримання всієї системи в стійкому (за складом і продуктивністю) стані. Н. в. п. е. залежать від реакції, інтенсивності і кратності використання; від заг. стану екосистеми (зокрема, вікового складу основних популяцій, їх відновлення).
НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ