Нормування оборотних засобів

Нормування оборотних засобів – встановлення раціональних обсягів оборотних засобів (оборотних фондів і фондів обігу), необхідних для забезпечення безперервного ефективного виробництва і розширеного відтворення. На кожному з етапів обороту оборотних засобів (від складського запасу до випуску готової продукції та її транспортування і зберігання на складах) для них встановлюється відповідна норма у днях, вартісній та грошовій формах, а їх розрахунок на кожному етапі має свої особливості. Так, серед виробничих запасів найважливіше значення має поточний запас, розмір якого визначають множенням середньодобового споживання матеріалу, сировини, палива на кількість днів, протягом яких вони надійдуть до підприємства. Для забезпечення ритмічності виробництва на підприємстві створюють також страховий запас ресурсів, розміри якого визначають на основі аналізу термінів поставок та їх обсягу в попередній період з урахуванням змін у техніці та технології, організації виробництва тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Нормування оборотних засобів - Економічний словник


Нормування оборотних засобів