Ноу-хау

Ноу-хау – технічні знання, досвід, секрети виробництва, яких потребує вирішення технічного або іншого завдання. Найчастіше під Н. – х. розуміють результат технічної творчості, хоча цей термін використовується, коли йдеться про технічну та іншу інформацію, необхідну для виробництва певного виробу, технічні рішення, виконані на рівні винаходу, які не були запатентовані в тій чи іншій державі. Однією з основних ознак Н. – х. є елемент секретності науково-технічної інформації, що передається. Охорона Н. – х. здійснюється тільки в договірному порядку згідно з умовами ліцензійних договорів та інших угод.
Ноу-хау