НОВА КЛАСИЧНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Історія економічних вчень

СЛОВНИК

НОВА КЛАСИЧНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ – новітній варіант неокласичної теорії, один із напрямів сучасного економічного лібералізму. Охоплює сучасний монетаризм, а також концепції природного рівня безробіття (теорії очікувань) і “економіки пропозиції”, що сформувалися у 80- 90-х роках XX ст. Вона виступає проти неокейнсіанства з його рецептами широкого державного втручання в економічні процеси; центр розвитку – США.
НОВА КЛАСИЧНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ