Нукліди, ізотопи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

2. Будова атома

2.2. Нукліди, ізотопи

Будь-який вид атомів, який характеризується певним масовим числом і атомним номером, називають нуклідом. Нині кількість відомих нуклідів елементів становить понад 2200.

Для того щоб розрахувати кількість нейтронів у ядрі атома, потрібно від значення нуклонного числа відняти протонне число: N = A – Z. Нукліди різних елементів можуть мати однакове нуклонне число, наприклад 40Аr, 40К, 40Са. Такі нукліди

називають ізобарами1.

Атомні ядра тих самих елементів (з однаковою кількістю протонів) можуть містити різну кількість нейтронів, що визначає їхню належність до одного з ізотопів2 цього елемента. Ізотопи – це нукліди одного елемента. Очевидно, що вони мають однакові хімічні властивості.

Є два способи позначення ізотопів:

1) записують символ елемента і верхнім індексом (ліворуч від символу елемента) зазначають нуклонне число: 35Сl,37Сl; або повне позначення: 3517Сl, 3717Сl, де нижній індекс вказує на значення протонного числа.

2) записують назву елемента і через дефіс вказують нуклонне число (Хлор-35,

Хлор-37).

У природі різні елементи мають різну кількість ізотопів.

Атомна маса елемента, наведена в періодичній таблиці, є усередненим значенням маси ізотопів цього елемента, які трапляються у природі. Розрахунок проводять відповідно до поширеності (масових часток) ізотопу в природі. Ось чому значення атомних мас, зазначених у періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва, відрізняється від цілих значень.

Ядра не всіх ізотопів однаково стабільні. Деякі з них мають схильність до розпаду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Нукліди, ізотопи - Довідник з хімії


Нукліди, ізотопи