Нульовий купон

Нульовий купон – облігації корпорації, які випускаються на великі суми і продаються на умовах дисконтування зі встановленим відсотком, що нараховується на ціну, яку сплачує покупець, із зазначенням номінальної вартості, за якою ця облігація буде викуплена.
Нульовий купон