Нумерація чисел у межах мільйона

Нумерація чисел у межах мільйона

Ти вже вмієш лічити одиницями, десятками, сотнями і знаєш, що кожні десять одиниць будь-якого розряду утворюють одиницю наступного розряду.

Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці

1

0

0

0

 Нумерація чисел у межах мільйона

10 сотень – це 1 тисяча.

110. Поміркуй і скажи: 1 тисяча – це число якого розряду?

111. На якому місці, рахуючи справа, записані тисячі?

112. Які числа зображені за допомогою кубиків?

 Нумерація чисел у межах мільйона

src="/image/1/image029_85.jpg" class=""/>

 Нумерація чисел у межах мільйона

113. Лічи тисячами від 1 тисячі до 10 тисяч.

114. Назви найбільше і найменше число.

6000, 1 000, 7 000, 9 000, 8 000, 5 000.

115. Прочитай числа четвертого розряду в порядку зростання. 8000, 6 000, 3 000, 4 000, 5 000.

Дії додавання і віднімання з розрядними числами четвертого розряду виконують так само, як і з одноцифровими числами.

2 + 5 = 7

2 тис. + 5 тис. = 7 тис.

116. Розглянь пари виразів у стовпчиках. Знайди їхні значення.

3 тис. + 4 тис. 6 тис. + 2 тис. 8 тис. – 6 тис.

3000 + 4 000 6000 + 2 000 8000 – 6 000

117. 525 + 379 – 34 ∙ 7 484 : 4 + 78 ∙ 6

118.

1000 + 4 000 645 – 45 ∙ 3

8000 – 3 000 125

+ 75 : 3

119. За час усієї подорожі туристи проїхали потягом 630 км, а автобусом – утричі менше. Який шлях проїхали туристи?

120. Скільки кубиків зображено на малюнку?

 Нумерація чисел у межах мільйона

Розглянь, як записане де число у нумераційній таблиці та у вигляді суми розрядних доданків.

Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці

1

2

3

1

1231 = 1000 + 200 + 30 + 1

121. Назви числа від 1 тисячі до 1 тисячі 10, від 1 тисячі 235 до 1 тисячі 242.

122. Які числа зображені за допомогою кісточок рахівниці? Запиши ці числа у вигляді суми розрядних доданків.

 Нумерація чисел у межах мільйона

Якщо якийсь розряд у числі не називаємо, то в записі числа на місці цього розряду пишемо 0.

Наприклад, сім тисяч сорок один – 7041.

123. Запиши числа цифрами: сім тисяч сто тридцять сім, дві тисячі триста два, п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят п’ять, три тисячі сімнадцять.

124. Назви числа, які містяться на числовому відрізку від 4237 до4 245.

 Нумерація чисел у межах мільйона

125. Перший учень називає число, що слідує за вказаним числом, а другий – число, яке йому передує.

1225, 2 170, 3 559, 6 999, 4 000.

126. Виконай множення усно за зразком.

2000 ∙ 3

Міркуй так. 2 тисячі помножити на 3 – це 6 тисяч.

20 ∙ 4 30 ∙ 3 40 ∙ 2

200 ∙ 4 300 ∙ 3 400 ∙ 2

2000 ∙ 4 3000 ∙ 3 4000 ∙ 2

127. Виконай ділення усно за зразком.

8000 : 4

Міркуй так. 8 тисяч поділити на 4 – це 2 тисячі.

40 : 2 60 : 2 90 : 3

400 : 2 600 : 2 900 : 3

4000 : 2 6000 : 2 9000 : 3

128. За зразком запиши кожну із сум як одне число.

7000 + 600 + 60 + 5 = 7665

5000 + 300 + 10 + 7 8000 + 70 + 6

9000 + 9 4000 + 100 + 90

129.

1200 + 1 1720 + 1 1999 + 1

1305 + 1 6592 + 1 9999 +1

130. 3300 = х + 300 4201= 4000 + х + 1

131. Загадка. Я найменше число, яке складається із цифр 6, З, 1, 9. Яке я число? Запиши.

132. Запиши числа цифрами: дві тисячі двадцять, п’ять тисяч сто, вісім тисяч триста дев’яносто чотири, дев’ять тисяч дев’ятсот дев’ять, триста сім.

133. Запиши у вигляді суми розрядних доданків числа: 5001, 7803, 1234, 9820.

134. 693 + 369 : 3 – 593 965 – 65 ∙ 7

135. Назви числа від 10 тисяч 5 до 10 тисяч 12.

136. Обчисли за зразком.

10000 + 1 = 10001

10 000 + 2 10000 + 20

10 000 + 3 10000 + 30

137. Прочитай числа п’ятого розряду

10000 – 10 тисяч

20000 – 20 тисяч

30000 – 30 тисяч

40000 – 40 тисяч

50000 – 50 тисяч

60000 – 60 тисяч

70000 – 70 тисяч

80000 – 80 тисяч

90000 – 90 тисяч

 Нумерація чисел у межах мільйона

Десять тисяч – це одиниця розряду десятків тисяч.

10 000 = 10 тисяч

138. Назви найбільше і найменше число.

60000, 20 000, 80 000, 7 0000, 5 0000.

139. Розглянь пари виразів у стовпчиках. Знайди їхні значення.

20 тис. + 40 тис. 90 тис. – 60 тис.

20000 + 40 000 90000 – 6 0000

Дії додавання і віднімання з розрядними числами п’ятого розряду виконують так само, як і з десятками.

140.

А + 40000 = 80000 80000 – с =3 0000

B – 30000 = 60000 20000 + х = 90000

141. Назви числа, зображені за допомогою кісточок рахівниці.

 Нумерація чисел у межах мільйона

Скільки розрядів містить кожне число?

142. Прочитай числа, записані в таблиці. Запиши їх у зошит.

Десятки тисяч

Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці

3

5

7

2

9

1

0

8

3

4

1

5

0

6

7

143. У кіоску було 475 повітряних кульок. Для дитячого садка купили 440 повітряних кульок, а решту кульок купили порівну 5 хлопчиків. Скільки кульок купив кожний із хлопчиків?

144. 193 + 37 ∙ 6 – 372 793 – 93 : 3 – 3

145. Туристи подолали шлях 375 км. 230 км вони проїхали автобусом, а решту шляху пройшли пішки за 5 днів, долаючи кожного дня однакову відстань. Скільки кілометрів проходили туристи щодня?

146. 70000 – с = 10000 4 х = 552

147. Розклади числа на розрядні доданки за зразком.

18012 = 10000 + 8000 + 10 + 2

18012, 11679, 10609, 7002, 23508.

148. Кожну із сум запиши як одне число.

10 000 + 4000 + 300 + 70 + 4 10000 + 700 + 60 + 2

10000 + 9000 + 200 + 30 10000 + 2000 + 40

149. Скільки одиниць кожного розряду в числі 98010? 56003? 78 904?

Міркуй так. Число 98010 п’ятицифрове, отже, найвищий розряд у ньому п’ятий – це десятки тисяч. На п’ятому місці справа стоїть цифра 9, тобто одиниць п’ятого розряду – дев’ять; на четвертому місці записана цифра 8, це означає, що число містить 8 одиниць четвертого розряду; на третьому місці цифра нуль, це означає, що одиниці третього розряду відсутні.

Продовж міркування самостійно.

150. Скільки тисячу кожному числі: 3000, 10000, 15000, 41300, 57129?

151. Запиши число, в якому 25 тисяч і 800 одиниць, 73 тисячі і 12 одиниць, 99 тисяч і 9 одиниць, 3 тисячі і 3 одиниці.

152. Прочитай спочатку трицифрові числа, потім чотирицифрові та п’ятицифрові.

5678, 89045, 892, 45824, 2051, 761.

153. Запиши “сусідів” кожного числа: 10, 100, 1000, 10000.

154. Вибери правильну відповідь.

У числі 83 726 цифра 8 позначає:

1) одиниці тисяч; 2) десятки тисяч.

155. х + 400 + 1 000 = 1 405 х + 40 + 7000 = 7045

156. Розклади числа на розрядні доданки.

34567, 70135, 21 100, 40015.

157. Запиши “сусідів” кожного числа.

5357, 9300, 2999, 84010.

158. Порівняй.

1*10 10* 100 100 *1 000

1*100 10 *1 000 100 *1 0000

Який висновок можна зробити?

159. 1) Запиши найменше чотирицифрове число і найбільше п’ятицифрове число. Порівняй ці числа.

2) Запиши найбільше чотирицифрове і найменше трицифрове числа. Порівняй ці числа.

3) Запиши будь-яке трицифрове і будь-яке п’ятицифрове числа. Порівняй їх.

Який висновок можна зробити?

Більшим завжди є те число, у записі якого більше цифр.

160. Прочитай назву і довжину річок.

Десна – 1130 км, Рось – 346 км, Горинь – 659 км,

Прут – 967 км, Лисогір – 61 км, Оржиця – 117 км.

Яка з цих річок найдовша? Найкоротша?

На скільки кілометрів річка Прут довша, ніж річка Горинь?

161. Порівняй вирази.

5 000 * 5000 50 * 5 000

1 000 + 200 * 1 200 1 000 – 200 * 1 000 + 200

100 + 200 * 200 + 100 50:5 * 50 ∙ 5

У першому стовпчику отримали рівності, а в другому нерівності.

Прочитай їхні ліві і праві частини.

162. Дізнайся і запиши назву та довжину річки, яка протікає у твоїй місцевості (населеному пункті чи районі).

163. У трьох велосипедів такі заводські номери: 18000, 18001, 17 999. Який із них першим зійшов із конвеєра? Другим? Третім?

164. Прочитай числа шостого розряду.

100000 – 100 тисяч

200000 – 200 тисяч

300000 – 300 тисяч

400000 – 400 тисяч

500000 – 500 тисяч

600000 – 600 тисяч

700000 – 700 тисяч

800000 – 800 тисяч

900 000 – 900 тисяч

1 000000 – 1 мільйон

 Нумерація чисел у межах мільйона

100000 = 100 тисяч

Сто тисяч – це одиниця розряду сотень тисяч.

100000 + 1= 100001

Якщо до 100 тисяч додати один, дістанемо сто тисяч один. За цим числом іде число сто тисяч два, потім – сто тисяч три і т. д.

Якщо ми будемо лічити сотнями тисяч, то отримаємо тисячу тисяч.

900000 + 100000 = 1000000 (1 млн)

Тисяча тисяч – це один мільйон.

Для зручності читання і запису багатоцифрових чисел кожні три розряди об’єднують в один клас.

Шестицифрові числа мають два класи.

 Нумерація чисел у межах мільйона

Клас тисяч Клас одиниць Одиницею класу тисяч є тисяча.

Читаємо число, зображене на рахівниці за допомогою кісточок: двісті тридцять сім тисяч чотириста п’ятдесят три.

Щоб прочитати багато цифрове число, розділяємо його на класи (усно відділяємо по три цифри справа наліво), а потім зліва направо по черзі називаємо число одиниць кожного класу і додаємо його назву, крім класу одиниць.

165. Розглянь таблицю.

1) Прочитаємо перше число таблиці: сто тридцять чотири тисячі сімсот вісімдесят дев’ять. (Обов’язково вимовляємо слово “тисяча”, слово “одиниць” не вимовляємо.)

Клас тисяч

Клас одиниць

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці

1

3

4

7

8

9

1

1

0

8

5

4

3

1

7

0

6

2

3

1

7

4

0

8

4

5

8

0

0

0

2) Прочитай друге число. Скільки в ньому одиниць класу тисяч; класу одиниць?

3) Прочитай третє і четверте числа. Що в них спільного, а що відмінного?

4) Що означають нулі в записі п’ятого числа?

166. Прочитай числа. Скільки всього тисяч у кожному числі?

123 097, 3 78003, 5 81 562, 5 906, 3 4 789.

167. Запиши цифрами числа: 170 тисяч 128, 569 тисяч 70, 500 тисяч 5.

168. Прочитай речення.

1) Маса Землі менша від маси Сонця у 329000 разів.

2) Найвища точка на Землі лежить на висоті 8848 м від висоти ріння моря (гора Еверест).

3) Найнижча точка на земній кулі лежить на глибині 11 022 м нижче від рівня моря (Маріанський жолоб).

У записі багатоцифрових чисел кожний клас відділяють невеликим проміжком.

579 034, 400 205, 35 006, 90 002.

169. Запиши числа, відділяючи класи проміжками.

344 567, 3 45909, 5 6073, 97 104, 4 890.

170. Запиши числа цифрами: сімнадцять тисяч триста п’ять, сто дві тисячі двадцять один, п’ятсот тисяч одинадцять.

171. Розв’яжи нерівності. Скільки розв’язків має кожна нерівність?

Х < 3 х + 3 < 1 х > 25

172. Числа запиши цифрами.

1) Середня відстань між центрами Землі і Місяця становить триста вісімдесят чотири тисячі чотириста шістдесят сім кілометрів.

2) Довжина екватора земної кулі становить сорок тисяч сімдесят п’ять кілометрів.

173. Запиши числа 100005 і 100007 у вигляді суми розрядних доданків.

174. Для шкільного оздоровчого табору закупили 700 пакетів соку. Щодня витрачали по 42 пакети. Скільки пакетів соку залишиться після 8 днів роботи табору?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Нумерація чисел у межах мільйона - Математика


Нумерація чисел у межах мільйона