Нумізматика

Нумізматика – 1) допоміжна історична дисципліна, яка вивчає історію монет, їхнє карбування та історію грошового обігу за монетами, грошовими злитками тощо; яка вивчає монети та монетні вклади як пам’ятки розвитку господарства, історії та культури; 2) колекціонування старовинних монет.
Нумізматика