О, Е, що не переходять в І – Чергування голосних

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Чергування голосних

О, Е, що не переходять в І

О, е не переходять в і в закритому складі в таких випадках:

А) коли ці звуки вставні або випадні: Вікно – вікон, земля – земель, казка – казок, сотня – сотень;витер – витру, вітер – вітру;

Б) у групах – ор-, – ер-, – ов – між приголосними: Торг – торгу, хорт – хорта, смерть – смерті, вовк – вовка, шовк – шовку.

Виняток: погірдний (пор. погорда);

В) у групах з повноголоссям – Оро-, – оло-, – ере-, – еле-: Город, мороз, подорож, порох, сторож; волос, солод;берег, перед, серед, через, зелень, пелех, шелест Та ін.

Виняток: Моріг, оборіг, поріг, сморід;

Г) у родовому відмінку множини іменників середнього роду на – ення: Значень (значення), положень (положення), тверджень (твердження), творень (творення);

Г) в абревіатурах і в похідних утвореннях: Колгосп, торгпред та ін.;

Д) у словах іншомовного походження: Агроном, інженер, студент, том та ін.
О, Е, що не переходять в І – Чергування голосних