Об’єднання горизонтальне

Об’єднання горизонтальне – об’єднання в одну компанію підприємств, фірм з подібною технологією (технологічною єдністю) або об’єднання підприємств, фірм, які випускають однорідну продукцію.
Об’єднання горизонтальне