Об’єднання

Об’єднання – з’єднання (злиття) кількох фірм, підприємств, компаній, установ; 2) назва організації, до якої входять кілька підприємств, фірм, компаній, установ.
Об’єднання