Об’єкти інвестиційної діяльності

Об’єкти інвестиційної діяльності – будь-які не заборонені законом до використання фінансові вкладення у новостворювані та модернізовані основні засоби, цінні папери, цільові грошові вкладення (внески, науково-технічна продукція, права на інтелектуальні цінності, майнові права та ін.).
Об’єкти інвестиційної діяльності