ОБ’ЄКТИВНИЙ

Культурологічний словник

ОБ’ЄКТИВНИЙ (від лат. objectus – предмет) – такий, що існує поза свідомістю людини і незалежно від неї.
ОБ’ЄКТИВНИЙ