Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро

Хімія
Загальна хімія

Основні поняття, закони й теорії хімії

Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро

Закон об’ємних відношень Гей-Люссака

Гази реагують між собою у певних об’ємних відношеннях. У 1808 р. Ж. Л. Гей-Люссак установив таку закономірність:
Об’єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного і до газоподібних продуктів реакції як невеликі цілі числа.
Відкритий ученим закон відомий у хімії як закон об’ємних відношенЬ. Для його дотримання необхідно, щоб об’єми

газів, що беруть участь у реакції, вимірювалися за однакових температур і тиску.
Відношення об’ємів газів, що вступають у хімічну реакцію, відповідають коефіцієнтам рівняння, наприклад:  Обємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро.
У даному випадку 3 об’єми водню реагують з 1 об’ємом азоту внаслідок чого утворюються 2 об’єми аміаку, тобто витримується співвідношення  Обємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро.
Задача. Який об’єм водню необхідний для реакції з 2 м3 азоту?
Розв’язання
Із рівняння реакції видно, що об’єм водню повинний бути в 3 рази більшим від об’єму азоту:
 Обємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро об’єм
водню  Обємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро м3.

Закон Авогадро

Для пояснення простих співвідношень між об’ємами газів, що реагують, використовують закон Авогадро: В однакових об’ємах різних газів за однакових умов (температура і тиск) міститься однакове число молекул.
Із закону Авогадро випливають два наслідкИ:
1) Один моль будь-якого газу за однакових умов займає однаковий об’єм.
За нормальних умов (н. у.), тобто при температурі 273 К  Обємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро і тиску 101,3 кПа (1 атм), 1 моль будь-якого газу займає об’єм, що дорівнює 22,4 л. Цей об’єм називають молярним об’ємом газу Й позначають як  Обємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро л/моль.
Молярний об’єм можна розрахувати за формулою
 Обємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро.
2) При постійному тиску й температурі густина газу визначається тільки його молярною масою.
Це дозволяє ввести поняття Відносної густини першого газу за другим:
 Обємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро,
де D – відносна густина, що показує, у скільки разів перший газ важчий за другий за однакових умов.
Найчастіше використовують відносну густину газу за воднем. Тоді:
 Обємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро;  Обємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро.
Можна розрахувати відносну густину за будь-яким газом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро - Довідник з хімії


Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро