Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини

Тема 1

КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 4

Тема. Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини

Цілі уроку: формувати вміння і практичні навички хімічних обчислень з використанням понять “кількість речовини”, “моль”, “стала Авогадро”.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Форми роботи: керована практика, самостійна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація

опорних знань

1. Тестові завдання (на дошці)

1) Кількість речовини вимірюється в одиницях:

А) моль;

Б) метр;

В) літр.

2) Число частинок, що міститься у 2 моль:

А) 12,04 – 1023;

Б) 6,02 – 1023;

В) 3,01 – 1023.

3) В 1 моль вуглекислого газу СO2 міститься:

А) 1,67 – 1023 молекул;

Б) 44 молекули;

В) 6,02 – 1023 молекул.

2. Якою формулою виражається взаємозв’язок між кількістю речовини та сталою Авогадро?

 Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини

3. У чому полягає фізичний зміст “кількості речовини”?

III. Поглиблення знань, формування вмінь і навичок

Керована практика

Задача

1

Обчисліть кількість молекул у 3 моль натрій карбонату Na2CO3.

 Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини

Відповідь: 18,06 – 1023 молекул.

Задача 2

Обчисліть кількість атомів Оксигену у 2 моль вуглекислого газу СO2.

 Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини

2) Одна молекула СO2 містить два атоми Оксигену, отже

 Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини

Відповідь: 24,16 – 1023 атомів.

Задача 3

Обчисліть кількість речовини сульфатної кислоти H2SO4 у зразку, що містить 3,01 – 1023 молекул.

 Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини

Відповідь: 0,5 моль.

IV. Самостійна робота під керівництвом учителя з картками

Завдання: обчисліть число молекул складної речовини й число атомів кожного хімічного елемента в заданій кількості речовини.

Варіант

Формула речовини

Кількість речовини

Число молекул

Число атомів

І

K2SO4

0,5 моль

К

S

О

II

NaNO3

1,5 моль

Na

N

О

III

Са(ОН)2

0,8 моль

Са

Са

Н

IV

Н3РO4

2 моль

Н

Р

O

Після виконання завдання виписуємо відповіді на дошці, коригуємо. Складаємо алгоритм розв’язання.

1. Обчислити число молекул складної речовини за формулою

N = Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини – Na.

2. За хімічною формулою речовини визначити число атомів кожного елемента в молекулі складної речовини.

3. Обчислити кількість атомів хімічного елемента в заданій кількості речовини.

V. Керована практика. Розвивальне завдання

Обчисліть кількість речовини кисню, що прореагує без залишку із залізом кількістю речовини 2 моль із утворенням ферум(ІІІ) оксиду.

Для того щоб розв’язати задачу, згадаймо курс хімії 7 класу.

– Що показує рівняння хімічної реакції?

– Які речовини взаємодіють між собою (формули речовин).

– В якому співвідношенні ці речовини взаємодіють одна з одною (коефіцієнти в рівнянні реакції).

Правило. Кількість речовини будь-яких попарно взятих речовин у рівнянні реакції співвідносяться як їхні коефіцієнти в рівнянні реакції.

Розв’яжемо задачу.

 Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини

3) За рівнянням хімічної реакції, 4 моль заліза реагують із 3 моль кисню:

 Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини

4) Складемо пропорцію:

2/4 = х/3;

4х = 6;

Х = 1,5.

Отже,  Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини(O2) = 1,5 моль.

Відповідь: 1,5 моль кисню реагують із 2 моль заліза.

VI. Підбиття підсумків

VII. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на питання.

Творче завдання. В якій кількості речовини ферум(ІІІ) оксиду міститься 18,06 – 1023 атомів Феруму? Скільки атомів Феруму міститься в такій же кількості речовини ферум(ІІ) оксиду?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини - Плани-конспекти уроків по хімії


Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини