ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ І МАСИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ В РОЗЧИНІ

ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА

 ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ І МАСИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ В РОЗЧИНІ

1. Масову частку розчиненої речовини в розчині обчислюють за такою формулою:

 ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ І МАСИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ В РОЗЧИНІ

Якщо потрібно збільшити масову частку розчиненої речовини в розчині до розчину додають речовину.

2.

А)

 ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ І МАСИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ В РОЗЧИНІ

Відповідь: ω = 25 %.

Б)

 ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ І МАСИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ В РОЗЧИНІ

Відповідь: ω = 20 %.

3.

 ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ І МАСИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ В РОЗЧИНІ

Відповідь: mсолі = 60 г.

№ 4.

 ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ І МАСИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ В РОЗЧИНІ

Відповідь: mсолі

= 670 г.

№ 5.

Дано:

Об’єм розчину V = 20 мл

Густина ρ = 1 г/мл

Масова частка ω = 5% = 0,05

Mрозчиненої речовини = ?

Mрозчинника = ?

Розв’язання:

 ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ І МАСИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ В РОЗЧИНІ

Визначимо масу розчину:

Mрозчину = 20 мл • 1 г/мл = 20 г

Визначимо масу розчиненої речовини:

Mрозчиненої речовини = ω • mрозчину = 0,05 • 20 г = 1 г

Визначимо масу розчинника:

Mрозчинника = 20 г – 1 г = 19 г.

Відповідь: mрозчиненої речовини = 1 г, mрозчинника = 19 г.

№ 6.

Дано:

Маса розчину m1 = 50 г

Масова частка ω1 = 20 % = 0,2

Маса розчину m2 = 200 г

Масова частка ω2 = 10 % = 0,1

ω =

?

Розв’язання:

 ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ І МАСИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ В РОЗЧИНІ

Визначимо масу розчиненої речовини в першому розчині:

Mрозчиненої речовини = ω • mрозчину = 0,2 • 50 г = 10 г

Визначимо масу розчиненої речовини в другому розчині:

Mрозчиненої речовини = ω • mрозчину = 0,1 • 200 г = 20 г

Визначимо масу розчиненої речовини у новому розчині:

Mрозчиненої речовини = 20 г + 10 г = 30 г

Визначимо масову частку:

 ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ І МАСИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ В РОЗЧИНІ

Відповідь: ω = 0,12.

№ 7.

Обчислить масу нітратної кислоти HNО3у розчині об’ємом 500 мл, якщо він має густину 1,25 г/см3, а масова частка розчиненої речовини в ньому дорівнює 0,4.

Дано:

Об’єм розчину V = 500 мл

Густина ρ = 1,25 г/мл

Масова частка ω = 0,4

Mрозчиненої речовини = ?

Розв’язання:

Визначимо масу розчину:

Mрозчину = 500 мл • 1,25 г/мл = 625 г

Визначимо масу розчиненої речовини:

Mрозчиненої речовини = ω • mрозчину = 0,4 • 625 г = 250 г

Відповідь: mрозчиненої речовини = 250 г.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ І МАСИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ В РОЗЧИНІ - ГДЗ з Хімії


ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ І МАСИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ В РОЗЧИНІ