Обгрунтуйте загальні принципи маржиналізму

Історія економічних вчень

МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Обгрунтуйте загальні принципи маржиналізму

Провідним принципом маржиналістських досліджень став суб’єктивно-психологічний підхід до економічних явищ.

Прихильники маржиналізму споглядали ринкову економіку очима ізольованого суб’єкта господарювання, вважаючи, що участь в економічних процесах повністю зумовлена його психологічними оцінками особистих вигід і втрат. Побудова теорії зводилась до того, щоб на грунті подібних

оцінок пояснити різні економічні явища – ціну, попит, пропозицію, витрати виробництва, прибуток тощо.

Інша методологічна опора маржиналізму – принцип раціональності економічної поведінки особи за умов вільного підприємництва. Відповідно до цього, ринкова економіка уявлялась сукупністю раціонально мислячих суб’єктів господарювання, поведінка яких спрямована на максимізацію власної вигоди. Цей принцип висував на передній план сферу споживання, а сфері виробництва відводив підпорядковану роль.

Важливе місце в методології маржиналізму займав принцип рідкісності Це означає, що в основу більшості маржиналістських теорій покладено припущення про обмеженість, фіксовану величину пропозиції певного ресурсу чи якогось блага. Тому ціна життєвих благ перебувала, за цими уявленнями, у вирішальній залежності від попиту на них.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Обгрунтуйте загальні принципи маржиналізму - Економічні учення


Обгрунтуйте загальні принципи маржиналізму