Обгрунтування техніко-економічне

Обгрунтування техніко-економічне – передпланова і передпроектна розробка, яка визначає основні напрями і завдання проектування підприємства, будівлі, споруди з метою поліпшення якості проектування та обгрунтованості виробництва. В процесі О. т.- е. визначають доцільність та ефективність проекту, витрати на його здійснення, виконують порівняльний аналіз варіантів реалізації проекту та ін.
Обгрунтування техніко-економічне