Облігації безпечні

Облігації безпечні – облігації з високою надійністю, стабільністю, регулярністю виплати відсотків, встановленими термінами погашення.
Облігації безпечні