Облігації дисконтні

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Облігації дисконтні – облігації, що продаються за ціною, нижчою від номінальної (як правило, на вторинному ринку).
Облігації дисконтні