Облігації відкличні

Облігації відкличні – облігації, які дають право емітентові викупити їх до офіційного терміну погашення, сплативши власникові заздалегідь узгоджену суму, що здебільшого дещо перевищує їх номінальну вартість (часткова компенсація втрати відсотка).
Облігації відкличні