Облігації відзивні

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Облігації відзивні – облігації, на які емітент має право викупу до закінчення терміну їхнього погашення. При цьому емітент повинен виплатити власнику облігації премію.
Облігації відзивні