Облігації внутрішньої загальнодержавної позики

Облігації внутрішньої загальнодержавної позики – цінні папери, які засвідчують внесення власником їх грошових коштів і підтверджують зобов’язання емітента відшкодувати власникові О. в. з. п. номінальну вартість цих паперів у встановлений умовами випуску строк з виплатою, як правило, доходу у вигляді фіксованого процента. Рішення про випуск О. в. з. п. приймає Кабінет Міністрів України. У ньому повинні зазначатися емітент, умови випуску і порядок розміщення цінних паперів. Кошти, одержані від реалізації О. в. з. п., надходять до державного бюджету. О. в. з. п. громадяни купують за рахунок власних коштів, а юридичні особи – за рахунок коштів, що залишаються після сплати податків і процентів за банківський кредит. О. в. з. п. випускаються на пред’явника.
Облігації внутрішньої загальнодержавної позики