Облігації з участю в прибутках

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Облігації з участю в прибутках – облігації, що надають власнику право одержання основного і/або додаткового прибутку у вигляді відрахувань від прибутку емітента.
Облігації з участю в прибутках