Обліго

Обліго – 1) сума заборгованості підприємства за векселями; 2) банківська книга, в якій фіксують заборгованість окремих осіб за векселями, облікованими в цьому банку, або відображається сукупна заборгованість клієнта операцій з банком.
Обліго