Облік запасних частин

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ V.

ОБЛІК ЗАПАСІВ

5.5. Облік запасних частин

Запасні частини враховуються у складі виробничих запасів на субрахунку 207 “Запасні частини”. Аналітичний облік запасних частин, залежно від потреб в отриманні інформації про їх рух, може здійснюватись у різних розрізах, наприклад, за такими обліковими групами:

– “Запасні частини” (в аналітичному обліку окремо виділяються нові, відремонтовані й ті що підлягають ремонту);

– “Агрегати на складі

нові”;

– “Агрегати в обороті” (в аналітичному обліку окремо виділяють придатні, зняті з автомобіля, відремонтовані й ті, що підлягають ремонту);

– “Транспортно-заготівельні витрати, націнки і відхилення від облікових цін на запасні частини та агрегати, що знаходяться на складі”;

– тощо.

Зазначимо, що вузли (запасні частини) до автомобільного транспорту, які входять у його комплектацію на субрахунку 207 не враховуються, а враховуються в складі основних фондів групи 2. Не введено запасні частини у склад основних фондів і у державному класифікаторі основних фондів ДК 013-97,

затвердженому наказом Держстандарту України від 19.08.97 № 57. У класифікаторі є лише коди 210501 та 210519 під якими, відповідно, як основні фонди, значаться корпуси (включаючи кабіни) автотранспортних засобів та корпуси і причепи автомобільні інші.

На крупних підприємствах доцільно створювати окремі склади для запасних частин, які зняті з машин та обладнання. Вартість знятих з експлуатації запасних частин визначається за ціною їх можливого використання. На складах створюється запас (фонд) оборотних агрегатів за рахунок оприбуткування агрегатів із списаних машин та обладнання. При надходженні агрегата на склад йому присвоюється порядковий номер та відкривається картка обліку. Відпуск агрегата для ремонту машин і обладнання проводиться за умови, що в обмінний фонд здається знятий агрегат. При відпуску агрегата зі складу в обліковій картці вказується дата видачі, інвентарний номер основного засобу (номер автомобіля), на який буде встановлено агрегат, і номер документа, за яким здійснюється відпуск.

На всі зняті з машин і обладнання агрегати складається відомість дефектів, в якій вказується зношеність окремих частин, потреба їх в реставрації, ремонті чи заміні на нові частини. Якщо агрегат недоцільно ремонтувати, його розукомплектовують і оприбутковують на склад у вигляді окремих запасних частин та металобрухту.

При списанні оборотного агрегата в облікову картку заносяться дата списання і найменування документа на підставі якого його списано. Облікову картку при цьому не анулюють. Вона служить для обліку оборотного агрегата, що надходить замість списаного під тим же номером. У разі, коли оборотний агрегат направляється на капітальний ремонт, у його обліковій картці вказується дата, найменування ремонтного підприємства і номер документа, за яким агрегат відправлено. Після повернення агрегата з ремонту він оприбутковується на складі за собівартістю, а в облікову картку заноситься дата надходження, найменування ремонтного підприємства та номер прибуткового документа.

На агрегаті, що надійшов з ремонту, проставляється той же номер, який значиться за його обліковою карткою. Оборотні агрегати, зняті з машин і обладнання для ремонту, оприбутковуються на склад.

Бухгалтерські проводки за операціями з запасними частинами наведено в табл. 5.7.

Таблиця 5.7.

Бухгалтерські проводки за операціями з запасними частинами

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Списання запасних частин на ремонт автомобілів

Списано запасні частини на ремонт обладнання

23х

806

50,00

Списано витрати з ремонту на витрати допоміжних виробництв

806

207

50,00

Списання запасних частин на поліпшення основних засобів

Списано запасні частини на ремонт обладнання

15х

207*

50,00

Оприбуткування зношених запчастин

Оприбутковані зняті запасні частини, придатні для використання чи відновлення

207

746

100,00

Оприбутковані, як металобрухт непридатні для використання чи відновлення запасні частини за справедливою вартістю (ціною металобрухту)

209

746

60,00

Закриття рахунка доходів

746

791

160,00

Реалізація металобрухту

Здано металобрухт заготівельній організації

361

712

72,00

Відображено ПДВ1

712

641

0,00

Закриття рахунка доходів

712

791

72,00

Списано металобрухт

943

209

60,00

Списано собівартість металобрухту на фінансовий результат

791

943

60,00

* Примітка. Якщо при оприбуткуванні таких запасних частин було відображено валові витрати, то на суму використаних запасних частин робиться сторно валових витрат.

Списання запасних частин до легкового автотранспорту здійснюється на загальних підставах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Облік запасних частин - Бухгалтерський облік


Облік запасних частин