Облікові реєстри

Облікові реєстри – первинні носії інформації спеціального формату і будови, призначені для реєстрації, групування та узагальнення господарських операцій, оформлених відповідними документами. За зовнішнім виглядом розрізняють бухгалтерські книги, бухгалтерські картки (обліку основних фондів, складського обліку та ін.), окремі бухгалтерські відомості, або машинограми (відомості, меморіальні ордери, обігові відомості та ін.). Господарські операції відображають в О. р. у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. За несвоєчасне складання О. р. і недостовірність вміщених у них даних відповідають особи, які склали та підписали ці документи.
Облікові реєстри