Обмеженість моделі атома Бора – Модель атома Бора

БУДОВА АТОМА

4. Модель атома Бора

Обмеженість моделі атома Бора

– Постулати Бора теоретично не можуть бути обгрунтовані.

– Модель атома Бора можна лише умовно перенести на системи з декількома електронами, тобто на інші елементи, для яких точні розрахунки і пояснення властивостей неможливі.
Обмеженість моделі атома Бора – Модель атома Бора