Обмеженість ресурсів

Обмеженість ресурсів – недостатня кількість матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, основних фондів для виробництва благ, спроможних задовольнити потреби людини і суспільства, що зростають.
Обмеженість ресурсів