Обмін безвалютний

Обмін безвалютний (обмен безвалютный) – міжнародний обмін товарами й послугами без залучення іноземної валюти.
Обмін безвалютний