ОБМІН РЕЧОВИН У КЛІТИНІ

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

ОБМІН РЕЧОВИН У КЛІТИНІ

Існування живих організмів зумовлено тим, що постійно: в них надходять поживні речовини із навколишнього середовища; ці речовини перетворюються в організмі; продукти життєдіяльності виводяться з організму. Сукупність хімічних перетворень у клітинах називається обміном речовин, або метаболізмом (від грец. metabole – зміна). Усі хімічні реакції в клітинах відбуваються за участю ферментів – каталізаторів, які розміщені на мембранах мітохондрій та

ЕПС.

Розрізняють 2 типи реакцій у клітині: 1-й тип – реакції синтезу білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, тобто асиміляція; ІІ-й тип – реакція розщеплення складних органічних речовин до менш складних сполук (СО2 і Н2О), які супроводжуються виділенням енергії – дисиміляція.

Сукупність реакцій біосинтезу називають пластичним обміном, або анаболізмом (від грец. anabole – підняття). Сукупність реакцій розщеплення, що забезпечують клітину енергією, називають енергетичним обміном, або катаболізмом (від грец. katabole – руйнування). Енергія, що звільняється внаслідок розщеплення речовин, акумулюється

у макроергічних зв’язках АТФ. Ця енергія використовується під час біосинтезу. Таким чином, енергетичний та пластичний обміни тісно пов’язані між собою та із зовнішнім середовищем і в єдності становлять обмін речовин і енергії в кожній клітині і в організмі в цілому.

Процеси асиміляції не завжди врівноважені з процесами дисиміляції. Так, в організмах, що розвиваються, переважає асиміляція (накопичуються речовини, і росте організм). При інтенсивній фізичній роботі, нестачі поживних речовин та старінні переважають процеси дисиміляції.

За способом одержання енергії живі організми поділяють на автотрофів та гетеротрофів. Організми, що використовують для утворення своїх органічних речовин органічні речовини, утворені іншими організмами (живі організми, їх рештки, продукти життєдіяльності), які вони одержують з їжею, називають гетеротрофами. Організми, здатні утворювати органічні сполуки з неорганічних, називаються автотрофами. Організми, що використовують енергію світла, називають фототрофами (зелені рослини, ціанобактерії). Організми, що використовують енергію хімічних реакцій, називають хемотрофами (сіркобактерії, залізобактерії).

 ОБМІН РЕЧОВИН У КЛІТИНІ

Стадії метаболізму

Стадії

Енергетичний обмін (катаболізм, дисиміляція)

Пластичний обмін (анаболізм, асиміляція)

І

Розщеплення макромолекул до мономерів

Синтез проміжних сполук із неорганічних речовин

II

Перетворення мономерів на проміжні продукти

Синтез мономерів із проміжних сполук

III

Окиснення проміжних сполук до низькомолекулярних речовин

Синтез макромолекул із мономерів


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОБМІН РЕЧОВИН У КЛІТИНІ - Довідник з біології


ОБМІН РЕЧОВИН У КЛІТИНІ