Обмін речовин

Розділ 1. ТВАРИНИ

Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН

§ 5. Обмін речовин

Давайте подивимося на звичайні процеси очима біолога-дослідника. Чи можна сказати, що обмін речовин характерний для автомобіля? Ми заливаємо в нього пальне, воно піддається перетворенню в двигуні, в результаті чого виділяється енергія. Автомобіль пересувається (функціонує), продукти розпаду виділяються через вихлопну трубу. У чому підступ, ви зрозумієте, якщо вивчите особливості обміну речовин у тварин.

Живлення

Тварини – частина живої природи,

складно влаштовані природні біологічні системи, для яких характерні такі життєві функції: обмін речовин, рух, ріст і розвиток, подразливість. Обмін речовин – найважливіша властивість живих організмів, яка включає живлення, дихання та виділення.

Для чого необхідне живлення? Значення живлення полягає в постійному поповненні організму енергією та “будівельним матеріалом”. Тварини порівняно з рослинами ведуть більш активний спосіб життя. Для цього необхідна енергія. Органічні речовини, які надходять в організм тварини з їжею, зазнають складних хімічних перетворень. Вони окиснюються до простих

компонентів, до неорганічних речовин (води Павук-хрестовик – хижак, який ловить тенетами крупних комах, вприскує в їхнє тіло отруту, а потім висмоктує поживні речовини та вуглекислого газу). У результаті таких перетворень вивільняється необхідна для організму енергія.

 Обмін речовин

Клітини тварин та людини постійно зношуються і руйнуються, ці втрати необхідно поповнювати. Як це відбувається? Складні білки, жири та вуглеводи, що надходять в організм, перетворюються на простіші органічні речовини-“цеглинки”. З них організм будує власні, часто унікальні білки, жири, вуглеводи. Вони необхідні для відновлення загиблих клітин, росту органів і всього організму. Усі ці складні процеси хімічних перетворень речовин в організмі вивчає наука біохімія, а от зоологів більше цікавлять способи, якими тварини добувають їжу.

Які типи живлення характерні для тварин? Більшість тварин є гетеротрофами, лише невелика частина одноклітинних і колоніальних організмів здатні і до фотосинтезу, і до поглинання готових органічних речовин. Такі організми живляться автотрофно, як рослини і гетеротрофно, як тварини. Тому їх називають міксотрофами (від грец. “мікс” – змішувати, “трофе” – їжа).

Які способи живлення характерні для тварин? Тварини можуть живитися рослинною їжею – рослиноїдні, поїдати інших тварин – м’ясоїдні або живитися змішано – всеїдні. Окремо виділяють тварин, які живляться стервом (мертвими тваринами), їх називають мертвоїди. Тварини можуть живитися рідкою та твердою їжею, вони можуть її отримувати шляхом висмоктування, зішкрябування, фільтрації тощо.

За зовнішньою та внутрішньою будовою тварини можна визначити характер її живлення. Наприклад, корова не має іклів – поверхня зубів широка та горбкувата (для перетирання рослинної їжі), не має кігтів, травний тракт дуже об’ємний. На основі цих та інших ознак можна зробити висновок, що ця тварина рослиноїдна. У вовка, навпаки, добре розвинені ікла, є кігті на ногах, м’язи щільні, травний тракт укорочений. Тому, навіть не знаючи біології цієї тварини, можна зробити висновок про характер її живлення.

 Обмін речовин

Стерв’ятник (ліворуч) харчується переважно загиблими тваринами.

Їхні тіла він розриває міцним гачкоподібним дзьобом. Слимаки (праворуч) живляться соковитими рослинами, і рибами та ягодами, м’які частини яких вони зішкрябують спеціальним органом – радулою.

Якщо ви забули

Обмін речовин – це процес надходження до організму речовин, їх перетворення та виділення кінцевих продуктів.

Серед численних способів добування їжі можна виділити такі яскраві, як хижацтво, паразитизм.

Кішка, що нападає на мишу; щука, яка ловить пічкура; павук, що полює на муху,- все це приклади хижацтва. Причому хижаки можуть бути як більшими, так і меншими за свою жертву (піраньї можуть обгризти бика до кісток, поки він перепливає річку). Якщо хижаки менші за жертву, вони можуть мати в арсеналі паралізуючу отруту, пастки, нападати групами тощо.

Раніше вважали, що хижаки шкодять природі, знищуючи інших тварин. Дослідження вчених показали, що хижаки є природними санітарами і чинником, який стримує безконтрольне збільшення чисельності рослиноїдних тварин, вони корисні.

Дихання

Для чого необхідне дихання? Хімічні реакції розщеплювання в організмі складних органічних речовин до неорганічних нагадують горіння. У ході цих рекцій так само виділяється енергія, окислюються органічні речовини, витрачається кисень.

Чи всі тварини дихають? Ні, паразитичні організми, що живуть у безкисневих умовах у тканинах або порожнинах організмів-хазяїв, не дихають. За способом дихання організми можна розподілити на три групи:

1. Засвоюють атмосферний кисень (ссавці, комахи, птахи тощо).

2. Засвоюють кисень, розчинений у воді (раки, краби, риби).

3. Можуть дихати першим і другим способом (жаби, тритони). Одноклітинні організми та деякі дрібні багатоклітинні поглинають кисень і виділяють вуглекислий газ усією поверхнею тіла. Інші тварини, як правило, мають спеціальні органи дихання.

 Обмін речовин

На відміну від інших павукоподібних, косарик (ліворуч) споживає і тверді частини їжі. Мокриця (праворуч) живиться рослинними рештками, засвоює кисень із повітря зябрами

 Обмін речовин

Жаба – унікальне створіння за багатьма параметрами. Вона може дихати і у воді, і на суходолі. Огранами її дихання є легені і шкіра

 Обмін речовин

Китоподібні, незважаючи на те, що живуть у воді, дихають легенями, як і ми з вами

Виділення

У чому полягає значення виділення? У результаті цього процесу підтримується постійний склад організму, а це є умовою його нормальної роботи. Продуктами виділення є вода, солі, сечова кислота, сечовина, вуглекислий газ та інші речовини. Виділяються не тільки “зайві” речовини, але й отруйні. Вони утворюються в результаті абсолютно нормальної роботи організму. Так, якщо у ссавця відмовляють нирки – основні органи виділення,- тварина може померти за короткий час у результаті отруєння тими продуктами обміну речовин, які організм сам виробив.

Запам’ятайте найважливіше

Тварини – частина живої природи, складно влаштовані природні біологічні системи, для яких характерні такі життєві функції: обмін речовин, рух, ріст і розвиток, розмноження, подразливість. Обмін речовин – найважливіша властивість живих організмів, яка включає живлення, дихання та виділення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Обмін речовин - Біологія


Обмін речовин