Обмінний курс

Обмінний курс – ціна грошової одиниці країни, виражена в іноземній валюті. Розрізняють такі O. K.: 1) гнучкий (плаваючий) – встановлюється в процесі коливання попиту і пропозиції в умовах вільного ринку купівлі – продажу валюти; 2) номінальний – розраховується як співвідношення вартості двох валют; 3) фіксований – встановлений державою; 4) реальний – відображає товарне співвідношення валют на одні й ті самі товари, виражені в різних валютах.
Обмінний курс - Економічний словник


Обмінний курс