Оборот товарів, грошей, цінних паперів

Оборот товарів, грошей, цінних паперів – одна з форм руху цінностей через їх купівлю – продаж; фаза відтворювального циклу, що охоплює переважно сферу торгівлі.
Оборот товарів, грошей, цінних паперів