Оборот

Оборот – 1) замкнений цикл, який охоплює всі сфери суспільного відтворення (безпосереднє виробництво, обмін, розподіл і споживання) у циклічно повторюваному процесі; 2) рух товарів, грошових коштів у відтворювальному процесі.
Оборот