Оборотність товарів

Оборотність товарів (оборачиваемость товаров) – 1. Процес постійного оновлення і заміни товарів, руху товарів у сфері обігу. 2. Показник, що характеризує швидкість обороту товарів від виробника до споживача через торгівлю.
Оборотність товарів