Оцінка механізму впровадження економіки знань

Оцінка механізму впровадження “економіки знань – методологія та комплекс методів визначення рівня готовності економіки окремої країни або групи країн до впровадження стратегії розбудови нового типу економіки. Методологія таких оцінок базується на 69 структурних та якісних показниках із шкалою від 0 до 10. Крім того, 2002 проводилось порівняння 100 країн з урахуванням бл. 60 країн, що розвиваються. Комплекс таких показників включає 14 параметрів на основі статистичних даних кожної країни. Щодо України оцінка була зроблена за 1999 – 2000. Для

отримання більш глибоких оцінок використовуються 55 додаткових показників. Комплекс показників упровадження “економіки знань” побудований за принципом сходження від абстрактного до конкретного і на різних не вітчизняних джерелах. Серед 55 додаткових показників названі такі, як обсяг державних видатків на освіту у відсотках до ВВП, рівень цифрової грамотності населення, співвідношення кількості учнів і вчителів у середній школі. Крім того, серед інтегрованих оцінок “економіки знань”, розроблених генеральним директором досліджень Європейської комісії щодо індикаторів створення та розповсюдження
знань, названо показник загальних видатків на освіту на душу населення; серед індикаторів результатів упровадження “економіки знань” – показник ефективності освіти за рівнем успішності впровадження шкільних знань. За індикатором економічних стимулів та інституційного режиму, найважливішою умовою поліпшення конкурентоспроможності країни є систематичне генерування знань, їх обмін і використання всіма суб’єктами національної економіки. Для цього необхідне узгоджене функціонування та постійний розвиток інноваційної системи освіти, науки, інформаційно-комунікаційної інфраструктури в єдиному досконалому правовому полі за активної участі держави, стабільних стимулів для вільного обміну знаннями, зокрема доступ до бази знань таких суб’єктів. З урахуванням недосконалості терміна “економіка знань” (див. Теорія (концепція) “економіки знань”) доцільніше вживати термін “оцінка механізму впровадження інформаційної політики”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Оцінка механізму впровадження економіки знань - Економічний словник


Оцінка механізму впровадження економіки знань