Оцінка ризику

Оцінка ризику – спосіб визначення ймовірності настання події або певної сукупності подій, на випадок настання яких здійснюється розрахунок їх наслідків у вартісній формі і страхування.
Оцінка ризику