Оцінка вартості грошей

Оцінка вартості грошей – методи визначення вартості грошей у часі. Така вартість змінюється з урахуванням норми прибутку на грошовому ринку, в т. ч. ринку цінних паперів. Своєю чергою, норма прибутку може вимірюватись нормою позичкового відсотка або нормою виплати дивідендів на прості і привілейовані акції. Двома основними методами є метод прирощення і метод дисконтування, які базуються на техніці відсоткових обчислень. За допомогою методу прирощення визначається майбутня вартість поточної суми грошей через певний проміжок часу з урахуванням

відсоткової ставки. За допомогою методу дисконтування визначається оцінювана величина грошей в певний період часу залежно від її відомих або передбачуваних значень у майбутньому. Метод прирощення передбачає використання простих і складних відсотків. Прост відсотки використовуються за методом прирощення за формулою FV = PV*(1 + r) п, де FV – майбутня вартість (величина); PV – поточна вартість; п – кількість періодів дисконтування; г – відсоткова ставка. За методом дисконтування прості відсотки використовуються за формулою. Складні відсотки за методом прирощення використовуються за формулою FV = PV * (1 + r) * п, де n – кількість періодів часу, на яку проводиться вкладення; а за методом дисконтування – за формулою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Оцінка вартості грошей - Економічний словник


Оцінка вартості грошей