Оцінка якості кредитного портфеля

Оцінка якості кредитного портфеля – комплекс найважливіших показників, за допомогою яких визначається якість кредитного портфеля з точки зору кредитного ризику та захищеності від можливих втрат. Основними показниками О. я. к. п. з точки зору ризику є такі: 1) коефіцієнт покриття класифікованих кредитів (визначається відношенням зважених класифікованих позик до капіталу банку; у разі підвищення цього коефіцієнта в динаміці ймовірність збитків зростає); 2) коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих кредитів (визначається відношенням

таких кредитів до загальної суми кредитів; своєю чергою, зважені класифіковані кредити розраховуються шляхом множення суми кредитів певної групи ризику на відповідний коефіцієнт); 3) коефіцієнт прострочених кредитів (розраховується відношенням кредитів з простроченою виплатою відсотків та основної суми боргу до загального обсягу кредитів. Приріст цього коефіцієнта за певний період означає можливість значних збитків у майбутньому); 4) коефіцієнт питомої ваги збиткових кредитів (визначається співвідношенням збитків за кредитами за певний період до середнього загального обсягу позик). О. я. к. п. з
точки зору захищеності від можливих втрат визначається за допомогою: а) коефіцієнта забезпеченості кредитів (відношення загальної суми забезпечення кредитів до загальної суми кредитів); б) коефіцієнта забезпеченості збиткових кредитів (відношення кредитного забезпечення за збитковими кредитами до чистих списань за певний період); в) коефіцієнт захищеності кредитів (відношення резервів на покриття збитків за кредитами до загальної суми кредитів); г) коефіцієнт покриття збитків за кредитами (відношення резерву на покриття збитків за кредитами до збиткових кредитів); д) коефіцієнт покриття кредитів капіталом (відношення капіталу банку до загальної суми кредитів).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Оцінка якості кредитного портфеля - Економічний словник


Оцінка якості кредитного портфеля