Оцінювання

Оцінювання – 1) спосіб визначення якості певного предмета, об’єкта, їх рівня; 2) призначення ціни чому-небудь, визначення вартості чогось.
Оцінювання