Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти

Тема 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Урок 46

Тема уроку. Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти

Цілі уроку: формувати знання учнів про карбоксильну функціональну групу на прикладі оцтової кислоти; ознайомити учнів зі структурною й електронною формулами оцтової кислоти; показати зв’язок між функціональною карбоксильною групою та фізичними й хімічними властивостями оцтової кислоти, галузями її застосування.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми роботи:

розповідь учителя, евристична бесіда, лабораторний експеримент.

Лабораторний дослід 9. Дія оцтової кислоти на індикатори.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання.

Мотивація навчальної діяльності

1. Здійсніть схему перетворень

CH4  Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти CH3Cl  Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти C2H2  Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти C2H5Cl  Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти C2H5OH

(Учні працюють біля дошки.)

2. Запишіть формули двох ізомерів і двох найближчих гомологів речовини 2-метил-1-пропанол

3. Евристична бесіда

1) Що називають функціональною групою? Які функціональні групи ви знаєте?

2)

Які фізичні й хімічні властивості спиртів пов’язані з наявністю функціональної гідроксильної групи?

3) Як діють етиловий і метиловий спирти на лакмус, метилоранж, фенолфталеїн?

4) Запишіть формулу оцтової кислоти. (З допомогою вчителя учні записують формулу на дошці.) У цій формулі наявна гідроксигрупа. Чи можна стверджувати, що фізичні й хімічні властивості оцтової кислоти будуть такими ж, як в етилового спирту? Розгляньмо дослід.

4. Лабораторний дослід 9. Дія оцтової кислоти на індикатори

Ми знаємо, що спирти не діють на індикатори. Проведемо експеримент. У три пробірки наллємо по 1 мл розчину оцтової кислоти. У першу додамо кілька крапель лакмусу, у другу – метилоранжу, у третю – фенолфталеїну. Як змінилося забарвлення індикаторів? Для порівняння паралельно візьмемо три пробірки з хлоридною кислотою й виконаємо той же експеримент.

Порівняйте спостереження й зробіть висновок.

Висновок: оцтова кислота діє на індикатори так само, як і неорганічні кислоти.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Насичені одноосновні карбонові кислоти

1. Визначення

Органічні речовини, молекули яких містять одну або кілька функціональних карбоксильних груп, з’єднаних з вуглеводнями, називаються карбоновими кислотами.

Загальна формула карбонових кислот: R – (COOH)n.

2. Класифікація карбонових кислот

За природою вуглеводневого радикала:

– насичені;

– ненасичені;

– ароматичні.

За кількістю гідроксильних груп:

– одноосновні (монокарбонові);

– двохосновні (дикарбонові).

3. Номенклатура одноосновних карбонових кислот

Відповідно до систематичної номенклатури, назви кислот походять від назв відповідних вуглеводнів з додаванням закінчення – ова. Нумерацію карбонового скелета починають з атома Карбону карбоксильної групи.

Найпростішим представником гомологічного ряду одноосновних насичених карбонових кислот є:

H – COOH – метанова кислота (мурашина кислота);

CH3 – COOH – етанова кислота (оцтова кислота);

C2H5 – COOH – пропанова кислота (пропіонова кислота);

C3H7 – COOH – бутанова кислота (масляна кислота) і т. д.

4. Будова молекули оцтової кислоти

 Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти

Зв’язок C – H – ковалентний слабко-полярний.

Зв’язки C = O і O – H – ковалентні сильно-полярні.

 Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти

У результаті зсуву електронної густини подвійного зв’язку до Оксигену атом Карбону одержує надлишковий позитивний заряд. через це електронна густина в гідроксильній групі значною мірою зміщена до атома Оксигену. Атом Гідрогену у зв’язку з цим легко відщеплюється у вигляді протона, зумовлюючи кислотні властивості.

5. Фізичні властивості оцтової кислоти

Молекула оцтової кислоти полярна, тому між молекулами утворюються водневі зв’язки з утворенням димерів.

 Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти

Оцтова кислота – це безбарвна рідина з різким запахом, температури кипіння й плавлення низькі (температура плавлення – 16,6 °С, температура кипіння – 118,1 °С, густина – 1,049 г/см3), добре розчинна у воді (розчин оцтової кислоти у воді називається оцтом).

6. Застосування

– Виробництво барвників;

– розчинник;

– харчова промисловість;

– виробництво ацетатного волокна;

– виробництво лікарських препаратів та ін.

IV. Первинне застосування отриманих знань

1. Запишіть рівняння дисоціації оцтової кислоти.

CH3 – COOH  Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти CH3 – COO – + H+

2. Чому оцтова кислота – одноосновна кислота?

3. Назвіть нижченаведені сполуки за систематичною номенклатурою:

 Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти

Чи можна вважати ці сполуки гомологами? ізомерами? Побудуйте найближчі гомологи та ізомери речовини б), назвіть їх за систематичною номенклатурою.

4. Обчисліть і порівняйте масову частку Оксигену в молекулах оцтової кислоти й етилового спирту.

5. Виходячи з будови молекули й отриманих знань, запропонуйте хімічні властивості оцтової кислоти.

V. Підбиття підсумків уроку

Оцінювання роботи учнів на уроці.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Творче завдання. Підготувати схему (таблицю, презентацію) застосування оцтової кислоти.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти - Плани-конспекти уроків по хімії


Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти