ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: СИСТЕМАТИЗУВАТИ ЗНАННЯ ПРО ОДИНИЦІ ЧАСУ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ НИМИ; ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ ЗАМІНЮВАТИ ОДНІ ОДИНИЦІ ЧАСУ ІНШИМИ

I. Перевірка домашнього завдання

Взаємоперевірка виконання вправ 348, 349. Змінити запитання задачі 349, щоб у розв’язанні додалася ще одна дія. Скласти і розв’язати усно задачу, обернену до задачі 349.

II. Актуалізація опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Виразити в центнерах: 4 т 2 ц; 3500 кг; 253 000 кг; 430 т.

2) Записати три різних шестицифрових числа, використовуючи

цифри 5, 0, 7. Підкреслити найбільше серед них.

3) Задача. У 6 однакових мішках 288 кг картоплі. Скільки картоплі у 3 таких мішках?

2. Усні обчислення.

1) Математичний диктант.

Збільшити число 2350 у 10 разів. Зменшити число 2350 у 10 разів. Збільшити число 2350 на 10. Зменшити число 2350 на 10. Перший доданок 25 000, другий – 300. Знайти суму. Зменшуване 8400, від’ємник 300. Знайти різницю. Записати число, у якому всього 3256 дес. і 4 од. Поділити 3564 на 100. Ділене 96, дільник 2. Знайди частку.

2) Задача. Маса яйця страуса 1 кг 500 г, а маса 5 курячих яєць 300 г. На скільки грамів маса яйця страуса більша від маси курячого яйця?

III.

Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти працюватимуть з мірами часу, замінюватимуть одні одиниці часу іншими, розв’язуватимуть задачі.

IV. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Самостійно прочитати вправи 350, 351. Перевірити усвідомлення матеріалу за запитаннями: скільки годин в одній добі? хвилин – в одній годині? секунд – в одній хвилині? Як записувати скорочено одиниці часу біля чисел? На дошці виконувати вправу 351 (3).

2. Вправи 352, 353 (усно, фронтально).

3. Вправа 354. Зразок міркувань: треба виразити 300 с у хвилинах. 60 с становлять 1 хв. Отже, хвилин буде стільки, скільки разів по 60 уміщується у 300 с: 300 : 60 = 5 (хв).

4. Вправа 355. Першу задачу розв’язати на дошці, а другу – самостійно.

5. Вправа 356. Повторити ціну поділок на циферблаті для великої та малої стрілок.

6. Вправу 357 розв’язати фронтально.

7. Розв’язування рівнянь вправи 358 – самостійно. Учні, які впорались із завданням, розв’язують нерівність: 10 – х > 5. Перевіряючи, показати спосіб розв’язувати нерівність за допомогою рівняння.

10 – х = 5

Х = 5

Щоб різниця була більшою за 5, від’ємник треба зменшувати. Отже, х менше за 5, тобто х = 0, 1, 2, 3, 4. Учні можуть розв’язувати нерівність перебором значень х, починаючи з 0.

8. Задачу 359 проаналізувати від запитання. Скласти план, розв’язання записати виразом та обчислити: 360 : 6 • 8 = 480 (г). Скласти дві обернені задачі.

9. Додаткові диференційовані завдання.

Задача 1. Із 10 кг свіжих білих грибів одержують 2 кг сушених. Скільки сушених білих грибів можна одержати з 80 кг свіжих?

Задача 2. Велосипедист їхав із села до міста 90 хв, а назад повертався 1 год 30 хв. Куди їхав велосипедист швидше – у місто чи в село?

V. Підсумок уроку

Повторили одиниці вимірювання часу, співвідношення між ними. Скільки хвилин у 4 год 15 хв? годин – у 180 хв? Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ - Плани-конспекти уроків по математиці


ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ