Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

Урок № 26

Тема. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

Мета: домогтися свідомого розуміння змісту основних понять уроку (одночлен; одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт одночлена стандартного вигляду; степінь одночлена); вдосконалювати вміння виконувати перетворення степенів.

Тип уроку: засвоєння знань учнів.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

@ Щоб перевірити корекцію самостійної роботи, збираємо зошити на перевірку та за необхідності висвітлюємо найскладніші завдання (з погляду учнів) попередньої

самостійної роботи.

II. Робота з випереджальним домашнім завданням

Учні виконують завдання самостійно, використовуючи підручник та свої записи.

Нове поняття

Тлумачення в підручнику

Приклад, порівняння щодо змісту

Корекція

Після виконання завдання працюємо над корекцією.

III. Засвоєння нових знань

Отже, основними новими поняттями, які розглянуто у відповідному пункті підручника, є:

1) одночлен;

2) одночлен стандартного вигляду;

(Що таке “стандарт” – знайти в тлумачному словнику.)

3)

коефіцієнт одночлена, записаного в стандартному вигляді;

(Що таке “коефіцієнт” – знайти в тлумачному словнику.)

4) степінь одночлена.

(Чи є тотожними поняття “степінь числа” та “степінь одночлена”?)

Зміст виділених понять учні знаходять самостійно й усвідомлюють, знайшовши числові порівняння.

IV. Закріплення знань. Формування вмінь, удосконалення навичок

Виконання усних вправ

1. Чи є одночленом вираз:

1) 3,4х2у; 2) -0,7ху2; 3) а • (-8); 4) х2 + х; 5) х2х; 6) –  Одночлен. Стандартний вигляд одночленаM3nm2; 7) а – b;

8) 2(х + у)2; 9) -0,3ху2; 10) с10; 11) – m; 12) 0,6?

@ Вимагаємо від учнів пояснень, закріплюємо знання означення одночлена.

2. Чи записано у стандартному вигляді одночлен:

1) 6ху; 2) -2aba; 3) 0,5m •2n; 4) – bса; 5) – х3у3; 6) 5р3р2 ?

@ З метою виховання математичної культури звертаємо увагу на те, що в одночлені стандартного вигляду степені з різними основами записуємо в алфавітному порядку їх основ.

3. Назвіть коефіцієнт одночлена й визначте його степінь:

1) 3х5; 2) -7ху; 3) 6х2 •  Одночлен. Стандартний вигляд одночленаУ; 4) 17; 5) – а5; 6) у.

Виконання письмових вправ

1. Зведіть одночлен до стандартного вигляду, вкажіть його коефіцієнт та степінь:

1) 8х3 • хх5;

2) 3а • 0,5b • 4с;

3) 3а • (-2ас);

4) -2 Одночлен. Стандартний вигляд одночленаM2 • 6mn3;

5) -2х3 • 0,1х3у • (-5у);

6) p • (-q) • p20.

2. Складіть усі можливі одночлени стандартного вигляду з коефіцієнтом 5, що містять дві змінні х та у так, щоб степінь кожного одночлена дорівнював: 1) трьом; 2) чотирьом.

3. Знайдіть значення одночлена:

1) 4х2, якщо х = -3;

2) -32а2b3, якщо а =  Одночлен. Стандартний вигляд одночлена, b = – 1;

3)  Одночлен. Стандартний вигляд одночленаХ2у, якщо х = 7, у = 0,6;

4) 0,6аbс2, а = 1,2, b = -5, с = 3.

4. Чому дорівнює об’єм прямокутного паралелепіпеда, ширина якого а см, довжина у 2 рази більша за ширину, а висота у 2 рази більша від довжини? Складіть і запишіть вираз до цієї задачі. Як ви назвете здобутий вираз? Обчисліть його значення при а =  Одночлен. Стандартний вигляд одночлена(м).

5. Обчисліть значення виразу: 1)  Одночлен. Стандартний вигляд одночлена; 2)  Одночлен. Стандартний вигляд одночлена.

V. Підсумки уроку. Рефлексія

“Німий диктант”

На дошці записано одночлен стандартного вигляду та одночлен, що не є одночленом стандартного вигляду: 1) 7a3bc4; 2) 7а3bс • с3.

Учитель почергово вказує на відповідні елементи запису, а учні повинні записати математичну назву загального поняття, що подається цим записом.

Наприклад:

– учитель указує на вираз 2) – учні записують “одночлен”;

– учитель вказує на вираз 1) – учні повинні записати “одночлен стандартного вигляду” тощо.

VI. Домашнє завдання

№ 1. Зведіть одночлен до стандартного вигляду, вкажіть його коефіцієнт та степінь:

1) 8у2 • у3 • у;

2) 7 • х • 0,1у2z;

3) 5b • (-3аb);

4) -2 Одночлен. Стандартний вигляд одночленаM4 • 9mn3;

5) -3a2 • 0,2ab4 • (-10b);

6) х3 • (-у)3 • х.

№ 2. Знайдіть значення одночлена:

1) 3х3, якщо х = -3; 2) 0,8m2nр, якщо m = -0,2, n = 3, р = 5.

№ 3. Випереджальне домашнє завдання. Знайдіть у підручнику приклад на множення одночленів та піднесення одночлена до степеня. Прочитайте та знайдіть (виділить) знайомі та незнайомі поняття, властивості, алгоритми. Які саме властивості дій над числами є основою розв’язання прикладів (випишіть їх назву).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Одночлен. Стандартний вигляд одночлена - Плани-конспекти уроків по математиці


Одночлен. Стандартний вигляд одночлена